• 1

TIN TỐT! Nhà máy thứ ba đã đi vào hoạt động vào tháng 2 năm 20201. Được đặt tên là Hengshui Huasu Plastics Packaging Co Ltd.

Bây giờ chúng tôi có ba nhà máy: Nhà máy nhựa Hengshui Jizhou Qinghua, chi nhánh đầu tiên của nhà máy nhựa Hengshui Jizhou Qinghua, Hengshui Huasu Plastics Packaging Co Ltd. Và có 10 dây chuyền sản xuất PET, 5 dây chuyền sản xuất PP, 5 dây chuyền sản xuất PVC, 5 dây chuyền sản xuất HIPS, 10 bộ máy nắn nhiệt.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi miễn phí! Và đảm bảo rằng 100% để đáp ứng yêu cầu mua hàng của bạn.

4916c2be 3cd6357d


Thời gian đăng: Feb-03-2021